Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Lom nad Rimavicou bolo založené zákonom č.181/1995 za účelom pokračovania v tradícií hospodárenia s majetkom, ktorý nadobudli naši predkovia. V súčasnosti platí nový zákonč. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý je v niektorých bodoch už upravený zmenami ... čítať viac

Novinky a aktuality

Všeobecné informácie