Verejná obchodná súťaž

Pozemkové a pasienkové spoločenstvo – Lom nad Rimavicou vyhlasuje túto verejnú obchodnú súťaž …

VOS  2018