Všeobecné informácie

Pozvánka na Valné zhromaždenie – 28.4. 2019

PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Lom nad Rimavicou, 976 53 Lom nad Rimavicou POZVÁNKA Výbor Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva v Lome nad Rimavicou, v súlade s § 14 ods. 1 zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 28.apríla 2019 o 14:00 hodine v Požiarnej zbrojnici v Lome nad ...

Zobraziť aktualitu »