Kontakty

Vložka číslo: 16-POZ 
Názov: Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo v Lome nad Rimavicou 
Sídlo: Lom nad Rimavicou

IČO: 37821393

Mail – všeobecné informácie:
info@pps-lomnadrimavicou.sk

Mail – predseda urbariátu:
predseda@pps-lomnadrimavicou.sk